دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

P&p Modern Dentistry

در چه مواردی نیاز به کاشت ایمپلنت دندان است

ایمپلنت دندان در فرمانیه

کاشت ایمپلنت دندان

امروزه ایمپلنت دندان در فرمانیه باعث برطرف شدن مشکلات زیادی شده است. اگر یک یا چند دندان خود را از دست داده اید و راهی برای ترمیم آن وجود نداشت می توانید از ایمپلنت دندان استفاده کنید. ایمپلنت های دندان جنسی شبیه تیتانیوم دارند و درون فک کار گذاشته می شوند. سپس از ایمپلنت دندان مثل ریشه دندان استفاده می شود تا روی آن یک روکش دندان کار گذاشته شود. ایمپلنت حالتی مانند دندان واقعی دارد

در چه مواردی نیاز به کاشت ایمپلنت دندان است :

1_ گاهی به صورت مادرزاد برخی از دندان ها، رشد نمی کنند. برای پر کردن فضای خالی این دندان ها، از کاشت ایمپلنت دندان در شمال تهران استفاده می شود

2_ زمانی که یک دندان یا چندین دندان بر اثر عوامل گوناگی از دست رفته باشند، برای جایگزینی دندان از دست رفته، از ایمپلنت دندان در شمال تهران استفاده می شود

3_ زمانی که دندان های از دست رفته، تاثیر نامناسبی بر روی ظاهر فرد بگذارد، باید کاشت ایمپلنت دندان در شمال تهران انجام گیرد تا زیبایی لبخند، مجددا به صورت فرد بازگردد

4_ زمانی که یک یا چند دندان از دست می رود، ممکن است جابه جایی دندان های مجاور، فضای خالی نامناسبی ایجاد کند که در این صورت، کاشت ایمپلنت دندان در شمال تهران انجام می گیرد

کاشت ایمپلنت دندان در شمال تهران درد دارد :

قرار دادن ایمپلنت دندان در شمال تهران توسط متخصص دندانپزشکی زیبایی درون لثه با بی حسی موضعی انجام می شود و شما در آن لحظه هیچ دردی را احساس نخواهید کرد اما با از بین رفتن اثرات بی حسی، احساس ناراحتی خواهید کرد که برای کنترل این درد دندانپزشک خوب در شمال تهران برای شما مسکن تجویز می کند