اجرای روش های درمانی طبق متدهای روز دنیا

دکتر پرهام یوسفی زاده، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و دارای بورد دندانپزشکی از آمریکا
5

جرم گیری دندان

3-1

ترمیم دندان

2-1

ایمپلنت

1-1

ترمیم دندان

14

ایمپلنت

13

لمینیت

12

در حین کار

11

روکش دندان

10

در حین کار

9

عصب کشی

6

ترمیم دندان