لمینت دندان در شمال تهران از لایه سرامیک باریک ساخته شده که با مینای دندان و یک لایه چسبناک، روی دندان اصلی بیمار توسط دندانپزشک خوب در شمال تهران چسبانده می شود.

لمینت در شمال تهران 2