دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

P&p Modern Dentistry

Endocrown  اندوکران

آیا درمان های رایج برای دندان هایی که درمان ریشه شده اند را می دانید؟

دندانپزشکی خوب در نیاوران

استفاده از پست های ریختگی و روکش

بهترین دندانپزشک در تهران

تریم دندان ها با یا بدون پستهای پیش ساخته

بهترین دندانپزشک در تهران

از معایب این درمانها اطلاع دارید؟

دندانپزشکی رایگان

شکستگی عمودی ریشه در پستهای ریختگی

دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

wedging

در ناحیه ترمیم شکستگی ایجاد می شود که گاهی دندان قابل نگهداری نیست

دندانپزشکی بدون درد

تراش دندان

برای روکش دندان

بهترین دندانپزشک در غرب تهران

برای جلوگیری از مشکلات درمان های سنتی و تراش کمتر، دندان هایی که این چنین ضعیف شده چه باید کرد؟

دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

endocrown

دندانپزشک خوب در غرب تهران

ترمیم های اندوکران نتایج مشابه و بهتری به ترمیم های مرسوم نظیر پست و کور نشان داده است.

میزان موفقیت کلینیکال %100_94 در 36 ماه بوده است

کاهش مراحل درمان

دندانپزشک خوب در شمال تهران

برآورده کردن تمام نیازهای استحکامی و گیر کافی

دندانپزشکی رایگان

کاهش میزان تراش و حفظ نسج باقیمانده

بهترین دندانپزشک در شمال تهران

نسج باقی مانده دندان باید همیشه حفظ شود در این شرایط که نسج دندانی کمی باقی مانده،ترمیم نازک تر،استرس بیشتری راروی ساختارش می گذارد که با کمک چسب ها (adhesive) هم قابل جبران نیست.

نسج باقیمانده بیشتری حفظ می شود

دندانپزشکی خوب در منطقه 1

نیروها بهتر پخش می شود

دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

نتیجه گیری :

1_ اندوکراون ها به مانند یا بهتر از پست و کورها رفتار می کنند.

2_ نسج باقیمانده دندان و تمامیت (integrity) ریشه را حفظ می کنند.

3_ هزینه زمانی کمتری برای بیمار دارد، با توجه به اینکه درمان مناسب تری را برایشان انجام می دهید.

معایب :

1_ انجام درمان مجدد دشوار است.

2_ گیر در دندان های قدامی (دندان های جلوی فک) کم است.

هدف

هدف از ارائه این مطلب وجود مشکلاتی بوده است که بعد از توضیحات مراجعین با آن موجه بوده از جمله علاقه مراجعین به درمان های رایج که از همکاران دندانپزشک دیگر شنیده اند.یا اختلاف قیمت جزئی این فرم درمان با درمان های دیگر…