دکتر پرهام یوسفی زاده

نگاهی نو در دندانپزشکی زیبایی

دکتر یوسفی زاده سعی در محقق کردن نگاهی نو در دندانپزشکی‌زیبایی‌ برای تمامی مراجعین داخل و خارج از کشور خود دارد. به این منظور از روش های نوین دندانپزشکی‌ دنیا در جهت خلق لبخندی طبیعی بهره می جویند. استفاده از روشهای غیر متداول در دندانپزشکی‌ زیبایی باعث به وجود آمدن شیوه جدیدی از خلاقیت و هنر در کارهای ایشان گردیده که نشان از استعداد ذاتی وی در خلق فرم تازه ایی از طراحی لبخند در ایران می‌باشد

تیم دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

  • تیم دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده به عنوان مرکز زیبایی شناسی دندانپزشکی است
  • این تیم سعی دارد نسل جدیدی از دندانپزشکی زیبایی را برای تمامی مردم به ارمغان آورد