دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

P&p Modern Dentistry

پرسلن ونیرها چه زمانی توصیه می شوند؟

( پرسلن ونیر یا کامپوزیت ونیر )

ترمیم زیبایی دندان در فرمانیه

ونیر ها لایه های نازکی از مواد همرنگ دندان هستند که برای افزایش زیبای و تغییر رنگ دندان ها کاربرد دارند ونیرها در دو نوع کامپوزیت و پرسلن استفاده می شوند

پنهان کردن تغییر رنگ های دندانی مثل دندان هایی که در اثر از دست رفتن و ایتالیتی تغییر رنگ داده اند

بازسازی مشکلات ساختاری مانند شکستگی های لبه های دندان

بهبود کانتورهای دندان مثل فرمت میخی ( peg-shaped ) دندان های جلو

کاهش فضا زمانی که درمان ارتودنسی نامناسب انجام شده است

موارد منع انجام پرسلن ونیر :

  • تماس های خیلی سنگین دندان ها
  • تماس های آسیب رسان دندان های جلو و عقب
  • نداشتن بافت مینایی کافی
  • نرخ پوسیدگی بالا
  • ارتفاع کم تاج کلینیکی
  • پوشش کم افقی
  • نرخ پوسیدگی بالا

در چنین شرایطی روکش کامل دندان را به شما پیشنهاد می دهیم