سپتامبر 4, 2023

اختلال اورجت و راه های درمان آن

به عبارت دیگر به جلوزدگی دندانهای فک بالا نسبت به دندانهای فک پایین اورجت گفته می شود. در این مقاله در مورد اختلال اورجت برای شما توضیحاتی را ارائه می دهیم.
سپتامبر 4, 2023

نکاتی درباره مسواک و خمیر دندان

مسواک زدن دندان ها از ارکان مهم در بهداشت دهان و دندان به شمار می آید. اهمیت این موضوع وقتی آشکار می شود که محققان می گویند: عدم رعایت بهداشت دهان و دندان موجب بروز بیماری های قلبی، جنسی، دیابت و … می شود.