بلیچینگ

جولای 16, 2023

مراقبت های بعد از درمان بلیچینگ

لیچینگ یکی از راهکارهای عملی در (سفید کردن دندان) می باشد که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند . افراد بسیاری برای داشتن دندان های زیبا و تغییر رنگ در دندان ها تلاش می کنند و روش های مختلف درمانی برای این خواسته ایجاد شده است.
جولای 6, 2023

تفاوت لمینت و بلیچینگ

مراحل انجام کامپوزیت دندان برای برخی از بیماران ابتدا با ترمیم پوسیدگی و آماده سازی دندان های زیرین، سفید کردن دندان یا پر کردن حفره های خالی دندان آن ها شروع می شود و بدون انجام این آماده سازی ها، امکان انجام مراحل کامپوزیت دندان وجود ندارد